Fastighetsbåten FASST 2017

Arrangör Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Tid 2017-12-07 14:302017-12-08 15:15
Plats Viking Line, Cinderella, Stadsgården, Tegelvikshamn, Stockholm
Fastighetsbåten FASST 2017-12-07 - 08
 

Välkommen! 
På denna sida anger du totalt antal personer du vill anmäla till Fastighetsbåten FASST 2017. Tryck sedan "Boka".
Nästa sida är ett anmälningsformulär där uppgifter om varje person du vill anmäla skall fyllas i. Uppgifter om kön, födelsedata och nationalitet behövs till Viking Lines passagerarlista.

Varje person väljer ett FÖRSTAHANDSVAL av seminarierna 1-4, sedan ett andrahandsval av samma seminarier.
Varje person väljer sedan ett FÖRSTAHANDSVAL av seminarierna 5-8, sedan ett andrahandsval för samma seminarier.

Frågor? Ring Karl Tiderman 072-733 02 02 eller maila karl.tiderman@fastun.se

OBS! Simpe Signup-systemet tar tid. 
När du har angett antal och tryckt "Boka": ha tålamod! Gör ingenting. Vänta tills anmälningsformuläret laddats, sedan kan du fortsätta din anmälan.