Seminarium Småskalig kraftproduktion 2017-11-14

Arrangör Svenska Mekanisters Riksförening
Tid 2017-11-14 17:3020:30
Plats KTH, Lindstedtsvägen 5, Hörsal D3, Stockholm
Anmälan Småskalig kraftproduktion, betalas direkt med kort
100 kr
Anmälan Småskalig kraftproduktion. Välj detta alternativ om du själv önskar ombesörja insättning (100:-) till föreningens p g 554565-2 el bg 446-8526
 


Svenska Mekanisters Riksförening har ambitionen att verka för en så allsidig belysning som möjligt av frågeställningar och problem inom naturvetenskap och ingenjörskonst.

Svensk kraftproduktion har länge varit nästan helt storskalig: Först kom den väldiga vattenkraft-utbyggnaden, sedan en parentes med kolkraft, oljekraft och i liten utsträckning gaskraft. Slutligen skedde den omfattande utbyggnaden av kärnkraften. I dag riktas uppmärksamheten även mot teknik för småskalig kraftproduktion, som tekniskt, ekonomiskt och politiskt väcker intresse i dagens Sverige.

Tid: Tisdagen den 14 november 2017 kl. 17.30 – 20.30
Registrering från kl. 17.00, seminariet börjar kl. 17.30
Plats: KTH, Lindstedtsvägen 5, Hörsal D3
Pris: 100 kr 

Varmt välkommen med din anmälan!