Slamnätverksträff 9 nov

Arrangör Avfall Sverige
Tid 2018-11-09 09:0015:30
Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
Slamnätverksträff 9 nov
 

Programpunkter:
·      Inledning och välkommen till Örebro
·      Aktuella frågor
·      Kunskapsgenomgång fosforfällor
·      Arbetssätt och rutiner för byten av fosforfällor i Örebro kommun
·      Omhändertagande av utbytt filtermaterial
·      Studiebesök byte av fosforfällor
·      Erfarenhetsutbyte kring prioriterade frågor

Frågor? Jenny Westin, 040-35 66 15, jenny.westin@avfallsverige.se eller Marie Strand, 018-10 57 01 marie.strand@vaguiden.se

Kostnad: Max 1 500 kr, ex moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader. Fakturering sker i efterhand.