Workshop: Hur vässar vi tillsammans marknadsföring och försäljning av vandring i Kullabygden!

Arrangör Kullaledens vänner
Tid 2019-02-13 17:0019:00
Plats Höganässalen, Höganäs
Workshop
 

Det har nu gått fem år sedan (november 2014) den ideella föreningen Kullaledens vänner startade. Syftet var och är att bevaka kvalité och utveckling av Kullaleden. Men lika viktigt för oss är att Kullaleden fyller en funktion som hälso- och intäktsskapande produkt av betydelse för lokalbefolkningen och besöksnäringen.

Därför startar vi året med att bjuda in dig som är företagare längs leden och i Kullabygden till en work shop. 

Program

Digital Kullaledsvandring – inspiration

Presentation av Kullaledens vänners verksamhet och närvarande företag

Presentation av det internationella nätverket Leading Quality Trail

Hur marknadsförs vandring i Kullabygden idag? 

Workshop i mindre grupper

Vi ser fram emot en kreativ och intressant diskussion.