Konflikthantering - hur hanterar vi en konflikt

Arrangör Prevesta Services AB
Plats GRO36 Huskvarnavägen 82, Jönköping
Konflikthantering, 13 februari
1095 kr
Konflikthantering, 6 mars
1095 kr

Vet du hur man förhindrar att en konflikt uppstår? 
Hur agerar man om en konflikt väl uppstår? 
Och hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?


Hot och våld situationer är tyvärr inte längre något som är ovanligt på dagens arbetsplatser.  I vissa yrken mer förekommande, än i andra. 
En plötsligt oförutsedd händelse eller rädslan för att en händelse ska inträffa skapas ofta en psykisk obalans och en inre stress.

Arbetsgivaren har idag ett stort ansvar när det kommer till förebyggande åtgärder, handlingsplaner och omhändertagande vid eventuell händelse. Det är därför viktigt att både medarbetarna och arbetsgivaren deltar i säkerhetsfrågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Målet med vår utbildning är att utifrån er verksamhet hitta rutiner i ert säkerhetsarbete och hitta förebyggande åtgärder för personalen i händelse av en oförutsedd händelse.

Delar av kursinnehållet:

-        Mental förberedelse

-        Analys av konflikter

-        Bemötande i samband med en konfliktsituation.

-        Stresskonen och hur stress påverkar

-        Hur man tar sig ur en konflikt

-        Reaktioner efter en krissituation

-        Stödinsatser vid en krissituation